Мал аж ахуйн дэмжлэг

Мал хамгаалах сан нь 2001 онд Мал сүргийг ган, зудаас хамгаалахад туслах үндэсний хөтөлбөрийг…

ЗӨВЛӨМЖ

Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангаас тариаланчид та бүхэнд дараах товч зөвлөмжийг хүргэж байна.Үрийг…

Нийлмэл бордоо

Нийлмэл бордоо:/Азот20-фосфор10-кали-10/ Нийлмэл бордоог хөрсөндөө хэрэглэснээр таримал ургамлын…

Гумат+7 бордоо

Гумат+7 бордоо: Д/д1 т үр ба 1 га талбайд зарцуулах 10% баяжуулсан шингэний зарцуулах тун,литрҮрийг…

Новосил бордоо

Новосил бордоо: Новосил нь биологийн өсөлтийг зохицуулагч юм. Соёололт нэмэгдэж, ургалт хурдасна,…

Тебу

Тебу: Тариалалтын өмнө таримлын үрийг бодисоор ариутгаснаар аливаа өвчин, хортон шавьжнаас…
khaads.mn