ЗӨВЛӨМЖ

Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангаас тариаланчид та бүхэнд дараах товч зөвлөмжийг хүргэж байна.Үрийг…

Нийлмэл бордоо

Нийлмэл бордоо:/Азот20-фосфор10-кали-10/ Нийлмэл бордоог хөрсөндөө хэрэглэснээр таримал ургамлын…

Гумат+7 бордоо

Гумат+7 бордоо: Д/д1 т үр ба 1 га талбайд зарцуулах 10% баяжуулсан шингэний зарцуулах тун,литрҮрийг…

Новосил бордоо

Новосил бордоо: Новосил нь биологийн өсөлтийг зохицуулагч юм. Соёололт нэмэгдэж, ургалт хурдасна,…

Тебу

Тебу: Тариалалтын өмнө таримлын үрийг бодисоор ариутгаснаар аливаа өвчин, хортон шавьжнаас…

Их ургац био бордоо

Их ургац био бордоо: нь улаанбуудайн ургацын гарцыг нэмэгдүүлэн чанарыг сайжруулж, цаг агаарын…
khaads.mn