Хархорин салбар

Хархорин салбарын түүх 2005-2016 Монгол улс, Япон улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн…

Сэлэнгэ салбар

СЭЛЭНГЭ САЛБАРЫН ТҮҮХ 1999-2016 ХХААЯамны харъяа Тариалан Эрхлэлтийг Дэмжих Сангийн Сэлэнгэ…

Хөтөл салбар

ХӨТӨЛ САЛБАРЫН ТҮҮХ 1991-2016 ХХААХҮЯ-ны Тариалан Эрхлэлтийг Дэмжих СангийнХөтөл салбар нь 1991 оны…

Угтаал салбар

Угтаал салбарын түүх 2010-2016 Тариалан Эрхлэлтийг Дэмжих Сангийн Угтаал салбар 1987 Улсын төсвөөр…

Булган салбар

Салбарын үйл ажиллагааны товч танилцуулгаБулган аймагт байрлах тус салбар нь ХХААХҮ-н Сайдын 2009…
khaads.mn